Kolomboormachine

Welkom op de informatiesite over Kolomboormachine

Over Kolomboormachines

Kolomboormachine
Kolomboormachines zijn vast opgestelde boormachines, waarmee nauwkeurig boorwerk verricht kan worden. De kolomboormachine is bedoeld voor het boren van gaten met middellijn van maximaal 55 mm. kolomboormachines worden op de vloer gemonteerd. Boven de kolom is het mechanische gedeelte bevestigd, bestaande uit de: elekromotor, twee meerschijfs riemschijven, een V-snaar en booras met boorhouder. De boorhouder kan middels een hefboom omlaag bewogen worden voor het boren.

Haaks op de voetplaat is een kolom gemonteerd waarlangs de werkstuk tafel in verticale richting verplaatst kan worden. Om de bewegingsvrijheid nog meer te vergroten kan de werkstuktafel ook om zijn eigen as draaien. Dit zorgt ervoor dat het werkstuk zonder het los te spannen op elke gewenste plaats onder de boor gebracht kan worden. De afstand van de kolom tot de hartlijn van de hoofdspil wordt de uitlading genoemd. Hiermee kan de maximale afstand tussen het boorgat en de zijkant van het werkstuk worden bepaald.

Zowel op de voetplaat als op de boortafel kan een machineklem gemonteerd worden voor het vastklemmen van de te boren werkstukken. Door de V-snaar op een andere riemschijf te plaatsen kan er een ander toerental van de booras gerealiseerd worden, aangepast aan het te boren materiaal. Dit kan zowel mechanisch als met de hand gebeuren.

Tafelboormachine
De Tafelboormachine is een slag kleiner dan de kolomboormachine en moet vanwege deze omvang op een speciale onderbouw of tafel geplaatst worden. De tafelboormachine is bedoeld voor het boren met een middellijn van maximaal 13 mm.
  Over Kolomboormachines
Wilt u meer weten over: